logo

| Deratizace | | Holubi | | Dezinfekce | | Dezinsekce | | HACCP | | Akce |
| HOME | | O nás | | Reference | | Kontakt |

Hazard Analysis and Critical Control Points
  = Analýza rizik a kritické kontrolní body

Jde o soustavu preventivních opatření, která slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem. Tento systém také udává prostředky a postupy, které jsou nezbytné k tomu, aby se předcházelo nebezpečím, která ohrožují zdraví konzumenta ještě před tím, než se mohou projevit.

Současná legislativa ukládá povinnost zavedení systému všem potravinářským firmám (od výrobce až po prodejce, včetně stravovacích zařízení).

Pro potřeby HACCP zpracováváme:
  • harmonogram Deratizačních, Dezinsekčních a Dezinfekčních prací včetně návrhu preventivních a represivních opatření,
  • plán rozmístění deratizačních staniček se zakreslením a označením,
  • plán rozmístění monitorovacích kontrolních bodů,
  • vyhodnocení účinnosti deratizace v pravidelných intervalech,
  • vyhodnocení výskytu škodlivého hmyzu – stabilní kontrolní body,
  • zápis o provedené Deratizaci, Dezinsekci a Dezinfekci,
  • zápis o úbytku nástrahy v deratizačních staničkách
  • zápis o výskytu škodlivého hmyzu v kontrolních bodech
  • aktualizace agendy dle platné legislativy – složka DDD vedená na úseku řízení jakosti (DDD schéma objektu, protokoly, bezpečnostní listy, povolení, osvědčení činnosti, živnostenská oprávnění, koncesní listiny, pojištění, zdravotní karty, tabulky monitoringu výskytu škůdců, vyhodnocení atd.). Celá tato agenda je předána zákazníkovi ve speciálních deskách společnosti EKOTAKT, s.r.o.

Historie HACCP sahá do 50. Let 20 století, kde byly jeho principy použity při výrobě potravin pro kosmonautiku. Filozofie systému kritických bodů se brzy rozšířila i do ostatních potravinářských odvětví. Od roku 1993 je systém HACCP jako nástroj potravinové bezpečnosti předepsán legislativními opatřeními Evropského společenství.
714771. návštěvník
© 2009 EKOTAKT, s.r.o. & kmotr.net
Poslední aktualizace: 30.11.2013